Varför finns inga fossilfynd av giraffer med

längre och längre halsar?

Giraffen t.v. med sin långa hals kan bli över 5 m lång medan den närmaste släktingen Okapin är korthalsad och bara blir max 2,5 meter lång.

• Darwins paradnummer om giraffens hals har fallit!

• Darwins misstag om finkfåglarna på Galapagosöarna

• Björkmätarfjärilen inget bevis på evolution

• Naturligt urval skapar inga nya grundformer

• Mutationer motsäger evolutionstanken